Dale 1. a 3. adwenta nakupować

pjatk, 15. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wo móžnosćach, njedźelu w Budyšinje nakupować, je měšćanska rada na swojim posedźenju předwčerawšim wuradźowała. Z wjetšinu hłosow je rozsudźene, zo wostanje najprjedy raz wšitko při starym.

Budyšin (SN/JaW). Wobchody sprjewineho města smědźa tež přichodnje jenož tři njedźele wob lěto wotewrjene měć. To je tudyša měšćanska rada na swojim wuradźowanju srjedu popołdnju po wěcownej diskusiji rozsudźiła. Tak wobkrućichu měšćanscy radźićeljo dotalne rjadowanja nastupajo nakupowanske njedźele.

Kaž Budyski wyši měšćanosta Ale­xander Ahrens (SPD) informowaše, su na­ležnosć tež hižo we hłownym wu­běrku města rozjimali, hdźež bě wjetšina za rja­dowanje, po kotrymž „smědźa wobchady po cyłkownje třoch njedźelach wote­wrěć: na Budyskim nalěću kaž tež­ we wobłu­ku hodownych wikow 1. a 3. adwenta“, Ahrens rozłoži. Dale rozpra­wješe wón wo tym, zo je město ze za­stupnikami cyrkwje a dźěłarnistwow rěčało. „Woni maja rozdźělenje nakupowanskich njedźelow w Budyšinje za dobre“ a chwalachu sej ofensiwne postupowanje města wo rozmołwu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND