Za wuwiće spomóžne abo skerje nic?

srjeda, 20. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (AK/SN). Měła gmejna Slepo po­žadanje Łužicy wo titul swětoweho kulturneho herbstwa za naslědnu krajinu po wudobywanju brunicy podpěrać? Wo tym chcychu Slepjanscy gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju zasadnje rozsudźić. Měnjenja pak běchu přewšo rozdźělne.

„Požadanje je jara abstraktne, zdźěla samo nadute“, měnješe radźićel Marco Jainsch (CDU). Jemu njejsu jeno zaměry njejasne, ale tež wuskutki a kóšty tajkeho požadanja. „Kak so wone konkretnje za nas jako gmejna wuskutkuje?“, so Jainsch prašeše. W požadanju, tak měnješe ra­dźićel Thomas Schwarz (CDU), dźe prěnjorjadnje wo jónkrótnu změnu krajiny we Łužicy. Po jeho słowach přinjese status­ swětoweho kulturneho herbstwa pozitiw­ne akcenty za region. Tu zesylnja wón identitu a turizm. „Wustupuju za to, zo sej ničo njezatwarimy. Wuskutki taj­keho zamołwjenja dźensa scyła hišće dodnić njemóžemy.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND