Towarstwa dale podpěruja

srjeda, 20. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Z pawšalnym spěchowanjom podpěruja w mnohich komunach tež towarstwa. Jich čestnohamtske dźěło chcedźa w Njeswačidle tohorunja podpěrać, ­za čož pjenjezy přewostaja.

Njeswačidło (JK/SN). Hižo před měsa­comaj běchu so Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo na to dojednali, zo wužiwaja pawšalne spěchowanje Sakskeje we wob­jimje 70 000 eurow mjez druhim za to, towarstwa podpěrać. Nochcedźa pak ­jim pjenjezy pawšalnje přepodać, ale ­nastorčić w nich ideje a projekty. A te chcedźa potom zaměrnje spěchować. Zo bychu towarstwa chwile měli so přiho­tować a kmany projekt abo zaměr podpěry namakać, přizwoli jim gmejna čas hač do 8. oktobra. Bohužel pak su hač ­do toho dnja jeničce tři namjety dóšli. Na minjenym posedźenju gmejnskeje ­rady tuž wobzamknychu, dobu přizjewjenja projektow hač do 31.oktobra po­dlěšić. Tak so nadźijeja, zo nětko hišće wulki dźěl towarstwow někajku móžnosć namaka, kak hodźeli so pjenjezy zmysłapołnje zasadźić. Kóždemu towarstwu chce gmejna hač do 1 000 eurow pod­pěry dać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND