Nalětni deficit zaso wurunany

srjeda, 27. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
73lětny Günter Wjenk z Drěwcow před swojim elektrisce tepjenym měšadłom za 150 litrow mjedu.  Foto: Alfons Handrik 73lětny Günter Wjenk z Drěwcow před swojim elektrisce tepjenym měšadłom za 150 litrow mjedu. Foto: Alfons Handrik

Konjecy/Drěwcy (aha/SN). Lětuše zymne a mokre nalěćo je zawinowało, zo bě wunošk mjedu jara snadny a daloko pod dołholětnym přerězkom. Kćěło wšak je wšo kaž kóžde lěto, tola wjedra dla njemóžachu pčołki wulećeć. Tele starosće njemějachu jenož serbscy pčołarjo, ale tomu bě po cyłej Němskej tak.

Konječan Jan Šołta, kiž mjeztym dlěje hač pjeć lětdźesatkow pčołki plahuje, z nazhonjenjow wě, zo so straty w nalěću zwjetša zaso wurunaja. Jako su lětsa mlóče­ kćěli bě wjedro tajke, zo wučinješe wunošk jenož połojcu dołholětneho přerěz­ka. Tež wunošk z akacijow njebě tajki kaž wočakowany. Hdyž pak lipa kćěje­še, so straty nimale wurunachu, tak, „zo móžachu pčołarjo we Łužicy spokojom być“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND