Nowe postajenja

štwórtk, 04. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšin (JBo/SN). Ličba nowych schorjenjow na koronu w Budyskim wokrjesu dale sylnje stupa. Tež poćeženje klinikow dale přiběra. Tučasnje hladaja w nich cyłkownje 89 ludźi, 18 z nich na intensiwnych stacijach. Z 48 pacientami – jědnaće z nich na intensiwnej staciji – maja w Budyšinje a Biskopicach najwjace pacientow. Tohodla njejsu wot jutřišeho w Budyšinje a Biskopicach kaž tež w Radebergu žane wopyty wjac móžne. Aktualneje situacije dla je Budyski wo­krjes dalše wob­mjezowanja korony dla wukazał. Wot jutřišeho su zetkanja w zjawnym a priwatnym rumje jenož hišće hač do maksimalnje dźesać ludźi dowolene. Wuwzate z toho su dźěći hač do 14 lět, šćěpjeni a wustrowjeni. Sakska planuje wot póndźele, 8. nowembra, zawjesć 2-G-rjadowanje. Wokrjes Budyšin tole wot­po­ka­­zu­je, wuchadźa z medijoweje zdźělenki. „Fa­worizujemy powšitkownu winowatosć so testować dać za wšitke wosoby njewotwisnje wot statusa šćěpjenja abo wustrowjenja“. Doskónčnje wo dalšich wobmjezowanjach korony rozsudźi swobodny stat jutře. Kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli, wostanje wón wot přichodneje póndźele, 8.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND