Znamješko na wopačnym městnje

pjatk, 05. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Bóšičanska gmejnska rada je so srjedu wospjet ze zwěsćenjom zakónčenja lěta 2013 zaběrała. Tež hdyž je to na prěni pohlad njewšědne: tuchwilu so w Budyskim wokrjesu mnohe gmejny za tele lěto pruwuja a dalše klětu slěduja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND