Fundus drasty rozšěrja

pjatk, 05. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada so na wužiwanje „serbskich pjenjez“ dojednała

Wotrow (SN/MWj). Hnydom na wjacorych městnach móhła gmejna Pančicy-Kukow wužiwać pjenjezy, kotrež dóstanu komuny w dwurěčnym sydlenskim rumje Sakskeje za spěchowanje serbskosće na swojim teritoriju. To wuchadźa z informacije wjesnjanosty Markusa Kreuza (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady we Wotrowje.

Spočatnje běchu na to myslili, podpěrać z wonymi 5 000 eurami techniske wuhotowanje noweho nastawaceho Muzeja Ćišinskeho w Pančičansko-Kukowskim šulskim twarjenju. Tón budźe po słowach Kreuza jara moderny muzej z wjele techniku. Dalši namjet dochadźa z nawodnistwa Šule Ćišinskeho. Kubłanišćo by mjenujcy rady swój fundus serbskeje narodneje drasty napjelniło a wudospołniło. Tež nowe wabjenske chorhoje gmejny za wšelake zarjadowanja klóštra Marijineje hwězdy bychu jedyn namjet byli. Tuž běchu radźićeljo wčera prašani, kak srědki najlěpje wužiwać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND