Dobra móžnosć dorost wabić

póndźela, 22. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Gratownja Chróšćanskeje wohnoweje wobory je chětro jara mała. Nowotwar wobornikow a gmejnu hižo dlěje zaběra.  Foto: Jan Kral Gratownja Chróšćanskeje wohnoweje wobory je chětro jara mała. Nowotwar wobornikow a gmejnu hižo dlěje zaběra. Foto: Jan Kral

Wohnjowa wobora z pomocu gmejny wuhibki do přichoda stajiła

Chrósćicy (JK/SN). Budyski wokrjes lětsa wohnjowe wobory wokrjesa nastupajo wuhotowanje z drastu a nastrojemi ­njespěchuje. Komuny maja tuž jenož wobmjezowany budget k dispoziciji, zo bychu jich wobory dale derje wuhoto­wane byli.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND