Žadyn pomnik na Čornoboze poručenje

štwórtk, 25. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyska měšćanska rada rozsud hłowneho wuběrka cofnyła

Budyšin (SN/bn). Pomnik za bywšeho kanclera Němskeho mócnarstwa Otta von Bismarcka na Čornoboze znowa njepostaja. Budyska měšćanska rada je na swojim wčerawšim posedźenju namjet towarstwa Bautzener Liedertafel z wjetšinu dwanaće porno dźewjeć hłosam wotpokazała, třo radźićeljo so wotuma wzdachu. Wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD), kiž bě so hinak hač jeho strona za pomnik wuprajił, dźakowaše so gremijej za „na wobsahi wusměrjenu debatu. Pozicije serbskich institucijow, kotrymž sym mjeztym pisomnje wotmołwił, běchu moje wotwažowanje najbóle wobwliwowali. Přiwšěm mějach šansy pomnika za wjetše hač riziko. Rozumju a akceptuju tež napřećiwny wid. Z dobrej demokratiskej tradiciju pak móžeš tež přěhrać.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND