Toča na dobro přichoda poručenje

póndźela, 29. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo w Delanach wo wědomostnym projekće zhonili

Ralbicy (SN/MWj). Štóž w přichodnym času na kromje Konjec do směra na Trupin twarskich dźěłaćerjow wobkedźbuje, kotřiž tam za něčim toča, móhł swědk wulkeje změny strukturow we Łužicy być. Tam mjenujcy njebudu ničo snadniše přepytować, hač hodźał so w třiróžku mjez Budyšinom, Kamjencom a Wojerecami Němski centrum za astrofyziku (DZA) za­měst­nić. Tónle projekt rozłožił je prof. dr. Günter Hasinger, wědomostny direktor europskeje swětnišćoweje agentury ESA, minjeny štwórtk na posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant. Kaž wjesnjanosta Hubertus Ryćer zdźěli, bě wosebity hósć pječa ekstra z Madrida přilećał, hdźež ma ESA swoje hłowne sydło. DZA je jedyn ze šěsć wulkich slědźerskich projektow, kotrež je perspektiwna komisija zwjazkowemu ministerstwu za kubłanje a slědźenje za strukturnu změnu po brunicy za Łužicu poručiła. Tamne zaběraja so mjez druhim z medicinskim slědźenjom a nowymi móžnosćemi twarjenja. Na wšitkich projektach móža nětko dale dźěłać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND