Pódla floristiskeho wobchoda nětko wino woptać

pjatk, 03. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W swojej nowej barje při Budyskej Pětrowej cyrkwi witataj Carola Bauriedel a jeje mandźelski Jürgen lubowarjow wina.  Foto: Carmen Schumann W swojej nowej barje při Budyskej Pětrowej cyrkwi witataj Carola Bauriedel a jeje mandźelski Jürgen lubowarjow wina. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Po swjatoku w přijomnej atmosferje na škleńcu wina zetkać móžeš so nětko w nowej winowej barje, kotruž je Carola Bauriedel blisko Budyskeje Pětroweje cyrkwje zarjadowała. Wot 1. oktobra wita mějićelka floristiskeho wobchoda „Moosmutzel“ wot 17 do 21.30 hodź. lubowarjow wina, a to stajnje wot srjedy do pjatka. Za swoju winowu baru je wosebitu dowolnosć dóstała. W swojim wobchodźe „Moosmutzel“ wšak bě stajnje hižo tež wino najwšelakorišich družin předawała. Ale mnozy kupcy a runje turisća sej přejachu, wino tež woptać móc. A tak nasta ideja z winowej baru.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND