Historiske wrota restawrowane

srjeda, 08. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Metalotwarcy Nico Schmidt, Kamil Gaszewski a Holger Schuster (wotlěwa) justěruja restawrowane a ponowjene wrota při Budyskim židowskim pohrjebnišću na Mužakowskej dróze.  Foto: Eberhard Schmitt Metalotwarcy Nico Schmidt, Kamil Gaszewski a Holger Schuster (wotlěwa) justěruja restawrowane a ponowjene wrota při Budyskim židowskim pohrjebnišću na Mužakowskej dróze. Foto: Eberhard Schmitt

Jónu wob lěto wopominaja na Budyskim židowskim pohrjebnišću zamordowanych tudyšeje židowskeje wosady. Přichodny raz wuhladaja tam wopytowarjo ponowjene wrota, kotrež maja zajimawe stawizny.

Budyšin (ES/SN). Hižo lětdźesatki je kowany železny portal Budyskeho židowskeho pohrjebnišća při Mužakowskej dróze w jara špatnym stawje. Wobě křidle matej wosebite stawizny, kotrychž dla stej wonej samostatny pomnik.

W nowembru 1942 běchu nacionalsocialisća wukazali na židowskich pohrjebnišćach z rowow zemrětych šrot a železo zezběrać. To samsne płaćeše za wobhrodźenja a płoty. Po přikazu měšćanskeho zarjadnistwa dyrbješe wikowar ze surowiznami Erich Steglich w Budyšinje nadawk přewzać. Mjez druhim měješe wón tež wobě křidle wrotow wutwarić a jako šrot wotedać. Z wunoška chcychu drjewjane wrota zhotowić a zatwarić. Postajeny doskónčny termin 20. decembra 1942 njemóžeše Steglich dodźeržeć, za čož sej z radnicy mócne swary dósta.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND