Dróhotwarske projekty wuchowane

štwórtk, 09. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Spěchowanski hornc swobodneho stata za komunalny dróhotwar je nimale prózdny. Budyski wo­krjes ma so tuž ze zwy­šenymi swójskimi wudawkami za planowane naprawy bědźić.

Budyšin (SN/at). Ma so wokrjes z nastatym połoženjom wotnamakać a spo­kojić, zo hodźi so pjeć projektow komunalneho dróhotwara z bytostnje nišej sadźbu spěchowanja tola hišće zwopraw­dźić? Abo dyrbi je cofnyć, dokelž wokrjesny budget za přidatne wudawki trěbne rezerwy nima? Wo tym měješe Budyski wokrjesny sejmik mi­njenu póndźelu rozsudźić.

Pozadk trěbneho wobzamknjenja je, zo je sakske hospodarske ministerstwo sadźbu spěchowanja za komunalny dróhotwar wot 90 na 50 procentow znižiło. Hornc je prosće prózdny. Wokrjesne zarjadnistwo pak chcyše wone pjeć projektow wuchować. Wšako chcyše ministerstwo ze swojim rozsudom zmóžnić, zo bychu so wšitke jemu dotal w běhu lěta zapodate twarske naprawy zeskutkownić hodźeli. Mjez nimi su wutwar wokrjesneje dróhi Ptačecy–Lejno (Tätzschwitz-Geierswalde) w druhim twarskim wotrězku z kolesowanskej šćežku kaž tež mostaj w Sowrjecach (Soritz) a w Brězni (Wiesa).

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND