Žurla je wosebita parlička

póndźela, 13. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Vincenz Neumann a René Biedermann (wotprawa) móžetaj spokojom być, kak je domizniske towarstwo Droždźij-Worcyn swjedźensku žurlu w Droždźijskim towarstwowym domje ponowiło.  Foto: Uwe Menschner Vincenz Neumann a René Biedermann (wotprawa) móžetaj spokojom być, kak je domizniske towarstwo Droždźij-Worcyn swjedźensku žurlu w Droždźijskim towarstwowym domje ponowiło. Foto: Uwe Menschner

Domizniske towarstwo Droždźij-Worcyn je ze saněrowanjom žurle w towarstwowym domje wulki projekt zwoprawdźiło. Wuslědk móže so widźeć dać. Nětko pak dyrbja derje hospodarić.

Droždźij (UM/SN). Mała a wot wulkich dróhow zdalena wjes Droždźij (Drehsa) ma zaso swjedźensku žurlu, kaž ju jenož mało wsow tejele wulkosće ma. Zmóžniło je to hibićiwe domizniske towarstwo Droždźij-Worcyn. Wone je skerje njenahladnu žurlu na hotowu parličku skuzłała, štož je jeho čłonam někotružkuli šědźiwu włosu wunjesło, měni Vincenz Neumann z předsydstwa towarstwa.

W lěta 1898 natwarjenym hosćencu běchu pozdźišo w reprezentatiwnym domje wosrjedź wsy za čas NDR gmejnske zarjadnistwo, wobchod, rěznistwo a lěkarska praksa zaměstnjene. Wot 1995 ma tu kulturne a domizniske towarstwo swoje sydło, kotrež dom wot lěta 2004 wot města Wósporka wotnaja. Twar pak bě tehdy w špatnym stawje. Wot lěta 2011 přewjedźechu tuž wjacore mjeńše twarske naprawy, a te je towarstwo zwjetša same zapłaćiło. Mjez druhim ponowichu třěchu, zatwarichu nowe wokna a modernizowachu kuchnju a nuzniki.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND