Robert Krawc nowy wěcywustojny

štwórtk, 16. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Demonstracije přećiwo koronje, Alstom a změna wobsadki dźěłoweho kruha za serbske naležnosće su Budyskich měšćanskich radźićelow wčera zaběrali.

Budyšin (SN/JaW). Robert Krawc je nowy wěcywustojny serbski wobydler w dźěłowym kruhu za serbske naležnosće města Budyšina. Jeho su radźićeljo z pjeć napřećiwnymi hłosami a dwěmaj hłosawzdaćomaj do gremija powołali. Namjetowała je Krawca frakcija SPD. Wón naslěduje Jana Budarja, kotrehož bě rada z jednym hłosawzdaćom z funkcije wuwjazała. Kaž Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) wujasni, je Budar „jeho wo tym informował, zo je přećahnył. Tak ma swoje hłowne bydlenje zwonka Budyšina a njemóže wjace w kruhu skutkować.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND