Z Kamjenca do sprjewineho města

wutora, 21. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
 Doreen-Charlotte Hantschke  Foto:  město Budyšin  Doreen-Charlotte Hantschke Foto: město Budyšin

W Budyskim měšćanskim zarjedźe za hospodarstwo, kulturu, nowinarstwo a zjawne dźěło wutworja k 1. januarej 2022 znowa wotrjad za hospodarstwo a turizm. Jeho nawodnica a nowa tak mjenowana hospodarska spěchowarka w sprjewinym měsće budźe Doreen-Charlotte Hantschke. To zdźěli Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens měšćanskim radźićelam na minjenym posedźenju. Hantschke přewozmje zamołwitosć za wobłuk wot Heiki Raue, kotraž jón tuchwi­lu komisarisce zastawa.

Doreen-Charlotte Hantschke we wobłuku komunalneho hospodarstwa žana njeznata njeje. Wona bě wot lěta 2010 hospodarska referentka w Kamjencu a bě tam direktnje wyšemu měšćanosće Rolandej Dantzej (njestronjan) přirjadowana. Po studiju prawniskich wědomosćow na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće zmištrowa rodźena Kulowčanka wjacore natwarne studije na diplomowu hospodarsku juristku a złoži w Berlinje swój „master of legal law“. Po tym zběraše powołanske nazhonjenja w Hagenje, předewšěm w imo­bilijowym wobłuku.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND