Dźećel na pólnej mjezy wužiwać

štwórtk, 23. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Ignac Wjesela z inowatiwnej ideju wuspěšny był

Chrósćicy (SN/MiR). Ignac Wjesela je znaty za to, zo ze stajnje nowymi a inowatiwnymi idejemi swoje bioratarstwo wobohaća. Tak zaběraše so w minjenym času z rostlinu, kotruž zahrodkarjo rady njewidźa. Ratarjo pak móhli z njeje po ideji Wjesele wulki wužitk měć. Wšako hodźi so z na polu plahowaneho dźećela něštožkuli wuzbytkować.

Tak widźi młody bioratar dźećel perspek­tiwisce wobswětej tyjacu, wudo­brjenu (veredelt) dobrotu. A za to přija myto we wubědźowanju „eku – myto přicho­da 2021“ sakskeho ministerstwa za energiju, škit klimy, wobswět a ra­tar­stwo, w kategoriji „předewzaća“. Dobyte 5 000 eurow móže nětko nałožić za nowu proceduru prebiotiskeje fermentacije na pólnych mjezach. Prebiotika su substraty, kotrež mikroorganizmy wužiwajo strowotny wužitk posrědkuja. Při fermentaciji ze selu pokryte produkty kisaja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND