Na wyše dawki so nastajić

štwórtk, 23. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiR). Z planowanjom Budyskeho měšćanskeho etata za lěto 2022 bu spěšnje jasne: Mjez přećemi a móž­nosćemi je wulka škałba nastała. Hižo loni­ bě jasne, zo njemóže město Budyšin dale kaž dotal hospodarić a projektam podpěru přizwolić. Financny deficit bě na wjacore miliony eurow rozrostł. Nalutowane pjenjezy hižo njedosahachu dźěry płatać. Tak stej měšćanska rada a zarjadnistwo wuradźowałoj, a wuslědk toho bě, zo ma mě­sto projekty wostajić, předewzaća ­redukować a dochody stopnjo­wać. Tak dyrbi na přikład dawki zwyšić, čehoždla maja so najprjedy raz wobsedźerjo ležownosćow a přemysłownicy na wyše kóšty nastajić. W septembru je měšćanska rada nowe dawkowe sadźby wobzamknyła, kotrež budu wot noweho lěta płaćić. Dokładnišo wo tym wobhonić móža so potrje­cheni a zajimcy we wustawkach města Budyšina wo realnych dawkowych sadźbach za lěto 2022.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND