Znowa wukročenja přećiwo policistam w Budyšinje

wutora, 28. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Budyšinje su policisća wčera wječor po wukročenjach při demonstraciji přećiwo naprawam korony dla wobdźělnikow zajeli.  Foto: pa/Bernd März W Budyšinje su policisća wčera wječor po wukročenjach při demonstraciji přećiwo naprawam korony dla wobdźělnikow zajeli. Foto: pa/Bernd März

Budyšin/Kamjenc (SN/at). Hodowny měr hinak wupada. Tež wčera je Zhorjelska policajska direkcija wo tym rozprawjała, zo je so w hornjołužiskimaj wo­krjesomaj znowa wjace hač 4 400 wosobow na wjacorych přizjewjenych runje tak kaž na njepřizjewjenych zhromadźiznach pod hołym njebjom wobdźěliło. Po płaćiwym korona-postajenju za nuzowy pad smě so na do toho zwěsćenym městnje hač do dźesać ludźi nahromadźić.

Zastojnicy Zhorjelskeje policajskeje direkcije běchu hromadźe z mocami sakskeje hotowostneje policije a zwjazkoweje policije zasadźeni.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND