Pyramida jako nowe zetkanišćo

štwórtk, 30. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Lipinach blachowa pyramida wot spočatka decembra wopytowarjow wita. Ideju su wobydlerjo w swójskej režiji zwoprawdźili. Nad tym wjesela so wjesny předstejićer Frank Linge, gmejnska radźićelka Angela Kubicki a čłon wjesneje rady Martin Kubicki (wotlěwa).  Foto: Andreas Kirschke W Lipinach blachowa pyramida wot spočatka decembra wopytowarjow wita. Ideju su wobydlerjo w swójskej režiji zwoprawdźili. Nad tym wjesela so wjesny předstejićer Frank Linge, gmejnska radźićelka Angela Kubicki a čłon wjesneje rady Martin Kubicki (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke

Maš-li we wsy ludźi, kotřiž so za druhich angažuja a jenož na sebje njemysla, hodźi so za zhromadnosć wjele ­docpěć. Najnowši tajki přikład je nětko w Lipinach wočiwidny.

Lipiny (AK/SN). Štyri motiwy su widźeć na nowej pyramidźe na kromje Lipin (Lippen) we Łazowskej gmejnje. Mjez druhim su hórnik ze swojim gratom, z brunicu nakładowana lora a bager napodobnjeni. W hornim dźělu je nimo němskeho wjesneho mjena tež serbske napisane. „Naša wjes je stajnje hižo z hórnistwom žiwa była, na to chcemy z pyramidu dopominać“, měni Martin Kubicki. Wón skutkuje wot lěta 2019 we wjesnej radźe Drěwcy-Lipiny. Hromadźe z dalšimi wobydlerjemi je wón spočatk decembra pyramidu natwarił.

Ideja nasta spočatk septembra na wobydlerskej zhromadźiznje. Ludźo přejachu sej swěčkaty wobłuk. Rita Trost namjetowaše porno tomu pyramidu. „Tu móžemy jutry runje tak wupyšić kaž k domchowance abo w adwenće“, Martin Kubicki rozłoži. Blachowe dźěle dachu pola energijoweho koncerna LEAG zhotowić. Rakečanski elektrozawod je wobswětlenje sponsorował.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND