Z wobydlerskim busom jězdźić

wutora, 04. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Njedawno w Delnim Wujězdźe nichtó na wobydlerski bus čakał njeje. To so hišće změni, su projektowi partnerojo přeswědčeni.  Foto: Constanze Knappowa Njedawno w Delnim Wujězdźe nichtó na wobydlerski bus čakał njeje. To so hišće změni, su projektowi partnerojo přeswědčeni. Foto: Constanze Knappowa

Kóždu wutoru darmotny poskitk jako wědomostnje přewodźany test

Hamor (CK/SN). Wosrjedź Delnjeho Wujěz­da steješe wonu wutoru jednotliwa žona při busowym zastanišću. Sobu jěć wona nochcyše, ale jenož wědźeć, kak to z nowym busowym zwiskom funguje. Wot njedawna móžeš stajnje wutoru ­darmotnje do Hamora jako hłowneje wsy gmejny jězdźić: nakupować, k lě­karjej, do apoteki abo lutowarnje. Bórze na to mały bus zastanje. Zastupił do njeho tón dźeń tež při tamnych zastanišćach hišće nichtó njebě. Zastupowacy Hamorski wjesnjanosta Hendryk Balko (Wolerske zjednoćenstwo Hamor) so njedźiwa. Wšako dyrbja ludźo wo tym hakle zhonić.

Hamorski wobydlerski bus je pilotowy projekt Swobodneho stata Sakskeje. Zaměr je 18 wsow gmejny lěpje zwjazać. Stajnje wutoru stej dwě jězdźidle Kolchmeierec pućowanskeho předewzaća po puću. Kóžde móže wosom ludźi sobu wzać. Jězba je darmotna. Jenož koronowe postajenja maja sobujěducy dodźeržeć. Małej ­busaj zastawatej tež na dwórnišćomaj w Delnim Wujězdźe a Klětnom, tak zo je tohorunja zwisk k železniskej čarje Zhorjelc– Wojerecy zjednorjeny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND