Planuja turistiske srjedźišćo

srjeda, 05. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesnjanostka Radworja Madeleine Rentsch a sobudźěłaćerka twarskeho zarjada Nicole Stephan (wotlěwa) prezentujetej plany za nowe turistiske parkowanišćo, kotrež chce gmejna lětsa při tamnišim kěrchowje twarić.  Foto: Uwe Menschner Wjesnjanostka Radworja Madeleine Rentsch a sobudźěłaćerka twarskeho zarjada Nicole Stephan (wotlěwa) prezentujetej plany za nowe turistiske parkowanišćo, kotrež chce gmejna lětsa při tamnišim kěrchowje twarić. Foto: Uwe Menschner

Parkowanišćo při Radworskim kěrchowje chcedźa lětsa ponowić

Radwor (UM/SN). Městno mjez Kamjenjanskej dróhu a Lilijowym pućom do směra na Łupoj w Radworju je wokomiknje chětro njenahladne. Šotrowana płonina skići při dešću dosć městna za łuže. Zeleń tam žanu njewuhladaš, štož pak ma so bórze změnić. „Tu chcemy lětsa turistiske parkowanišćo z 20 městnami wutworić“, rozłožuje Radworska wjesnjanostka Madeleine Rentsch (Minakałscy přećeljo domi­zny). Jedne městno ma za zbrašenych rezerwowane być, dalše wuhotuja z připrawu za nabiwanje elektroawtow. „Dale planujemy, zo móža tam kolesowarjo swój e-bike nabić. Tafla ma wo Ra­dworju a wokolinje informować, a móžnosće k posydnjenju maja nastać“, wjesnjanostka připowědźa. Z pomocu qr-koda móža so ludźo wo turistiskich poskitkach wobhonić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND