Přidatne městno njetrjebaja

pjatk, 07. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Dźěwina změnjene wohnjowoborne wustawki wobzamkła

Dźěwin (AK/SN). Swoje wohnjowoborne wustawki a wustawki wo wotškódnjenju čłonow dobrowólneje wohnjoweje wobory je Dźěwinska gmejna předźěłała. Čłonojo gmejnskeje rady su woboje wčera na swojim posedźenju jednohłósnje wobzamknyli. Woboje wustawki płaća wot 1. januara 2022.

„Pozadk bě, zo chcychmy gmejnje přidatne městno zalutować. Mamy jenož dwě wsy, mjenujcy Dźěwin a Brězowku. W tajkim padźe njeje zmysłapołne měć přidatneho nawodu gmejnskeje wohnjoweje wobory“, rozłoži Olaf Hanusch, nawoda Brězowskich wohnjowych wobornikow. We wustawkach je nětko zapisane, zo móže nawoda wjesneje wobory zdobom nawoda gmejnskeje wobory być. Tež prawnisce je to w porjadku, dokelž ni­hdźe žane hinaše rjadowanje zapisane njeje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND