Wobšěrne ponowjenje zahajili

póndźela, 10. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto pomocnikow, předewšěm młódšich, je sobotu pomhało ławki a druhi drjewjany mobiliar z Wotrowskeje cyrkwje znosyć. Najwjetši dźěl toho dowjezu Rjenčec pomnikoškitnej firmje.  Foto: Feliks Haza Tójšto pomocnikow, předewšěm młódšich, je sobotu pomhało ławki a druhi drjewjany mobiliar z Wotrowskeje cyrkwje znosyć. Najwjetši dźěl toho dowjezu Rjenčec pomnikoškitnej firmje. Foto: Feliks Haza

Wotrowska cyrkej dóstanje přewětrjensku připrawu, elektriku a barbu

Wotrow (SN/MWj). Z poslednjej Božej mšu je Wotrowska wosada minjeny štwórtk ze swojeho Božeho domu wućahnyła. Nazajtra započachu ławki wot­šrubować a sobotu su je pomocnicy z cyrkwje znosyli. To bě start wobšěr­ne­ho ponowjenja cyrkwje, kotrež ma hač do wosadneho swjedźenja w juniju składnostnje 250. róčnicy wobstaća wosady swj. Bena wotzamknjene być. „Nimo ławkow smy tež wšón dalši mobiliar, kiž je za liturgisku potrjebu trěbny a je transportabelny, wurumowali, mjez druhim tež wołtarne blido. Wone je chětro wobškodźene. Najwjetši dźěl dowjezu do Rjenčec firmy w Dobrošicach, hdźež wšitke drjewjane dźěle po pomnikoškitnych zasadach ponowja a zawěsća“, rozłožuje Chróšćanski farar Měrćin Deleńk, kiž je za Wotrowsku wosadu sobu zamołwity. Dźensa započachu róšty twarić, a to tak, zo je dale móžno w cyrkwi njedźelu kemše swjećić. Za to dyrbja sej wosadni stólc sobu přinjesć. Jeno za seniorow spřihotuja 20 stólcow, tak zo woni žane po wsy nosyć njetrjebaja.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Tež tónle nabóčny wołtar su sobotu z Wotrowskeho Božeho domu wutwarili. Wot dźensnišeho cyrkej nutřka zaróštuja, zo móhli ju wobšěrnje ponowić.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND