Za přetwar hižo tójšto zdokonjeli

wutora, 25. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonojo Serbskopazličanskeho młodźinskeho kluba tuchwilu swoje rumnosće wobšěrnje ponowjeja. Woni su zwjetša sami sćěny znowa wobmjetali (nalěwo) a sej nowe kachle natwarili (naprawo). Foće: Elisa Domšec

Koronapandemija je hižo wjele no­wych a njezwučenych idejow wunjesła. Na mnohich městnach ludźo rozmysluja, kak móhli wobmjezowanja zmysłapołnje wužiwać.

Serbske Pazlicy (jb/SN). Zo serbscy młodostni čas koronoweje pandemije wu­žiwaja, zo bychu swójski młodźinski klub wobnowili, za to mamy w minjenym ­času mnoho přikładow. Młodźinski zetkawanski centrum w Serbskich Pazlicach je na Instagramje swójsku stronu załožił, zo by tam mjez druhim wo aktualnym stawje přetwara informował.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND