Kandidaća jeno zdźěla jasni poručenje

pjatk, 28. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

W tójšto serbskich a dwurěčnych komunach maja lětsa wolić

Budyšin (SN/JaW). Lěto 2022 budźe za wobydlerjow Budyskeho wokrjesa chětro napinace. Nic jenož korony dla, ale předewšěm wólbow dla. Nimo noweho krajneho rady za Budyski wokrjes – wólby budu­ 12. junija – maja wobydlerjo komunow nowych wjesnjanostow wolić, cyłkownje 30 jenož w Budyskim wokrjesu.

Lětuši wólbny marathon je gmejna Bóšicy před tydźenjomaj zahajiła. Tam su Stanija Ryćerja w zastojnstwje, kotrež wot lěta 2008 wukonja, wobkrućili. 282 ludźi hłosowaše za njeho, štož je 92,5 procentow wotedatych hłosow. Tych pak bě jeno 315 z cyłkownje 631 móžnych, štož wu­činja wólbne wobdźělenje 49,9 proc. Dźesać wólbnych lisćikow bě njepłaćiwych. Nimo toho su wobydlerjo gmejny štyrjoch dalšich kandidatow za zastojnstwo na lisćiki napisali, zdźěli stary a nowy wjesnjanosta Stanij Ryćer na naprašo­wanje SN. „Najwjac hłosow dósta Nowo­jasčan Měrćin Šołta z 15, pjeć dósta André Macala z Łusča, dwaj Robert Šołta z Bóšic a jedyn Chrystof Bjarš z Jaseńcy.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND