Trjebaja wjace informacijow

pjatk, 28. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Žadyn rozsud wo přichodnym statusu wjesnjanosty w Chrósćicach

Chrósćicy (SN/MWj). Wobšěrnje je Chróšćanska gmejnska rada wčera wo přichodnym statusu swojeho wjesnjanosty diskutowała. Runja tamnym komunam zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe dyrbja rozsudźić, hač měł gmejnski šef přichodnje dale čestnohamtsce abo hłownohamtsce skutkować.

Wuraznje wjesnjanosta Marko Kliman prošeše, njezwjazać diskusiju z jeho wosobu. Přiwšěm widźi wón we hłownohamtskosći lěpšiny. Na přikład móhł so wjesnjanosta wo wjace spěchowanja starać­, a dźěło w gremijach by jednoriše było. Tež swójba by z toho profitowała. Najwjetši zadźěwk je, zo by komuna wob lěto něhdźe 70 000 eurow wjace trjebała. A te njebychu wot nikoho přidatnje dóstali, ale dyrbjeli je sami zwjesć. Bjez dźiwa­, zo Kliman pod tuchwilnymi wuměnjenjemi žanu nadźiju na hłownohamtskeho wjesnjanostu njewidźi.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND