Planuja nowe ležownosće

póndźela, 31. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Na tutej ležownosći na kromje Serbskich Pazlic maja nastać nowe jednoswójbne domy. Prěni krok k tomu je z přepytowanjom twarskeje pódy a z konceptom k wotwodźowanju dešćikoweje wody hižo sčinjeny.  Foto: Jan Kral Na tutej ležownosći na kromje Serbskich Pazlic maja nastać nowe jednoswójbne domy. Prěni krok k tomu je z přepytowanjom twarskeje pódy a z konceptom k wotwodźowanju dešćikoweje wody hižo sčinjeny. Foto: Jan Kral

Napjata situacija mjez gmejnskimi radźićelemi a wjesnjanostu

Njebjelčicy (JK/SN). To měješe hórki přisłód, štož so na posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady minjeny štwórtk wotmě. Pytnyć bě, zo su fronty mjez wjesnjanostu Tomašom Čornakom (CDU) a radźićelemi stwjerdnjene. To samo hosćom­ napadny. Planowar Andreas Stowas­ser wupraji swoje zadźiwanje wo waš­nju mjezsobneho wobchadźenja w gmejnskej radźe. Sam je gmejnu w lěće 2019 cyle hinak, mjenujcy wotewrjenu a z towaršliwej naladu zeznał.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND