Hač kěrchow znowa přepołoža? poručenje

wutora, 01. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Na wuchodźe Miłoraza su w 1960tych lětach nowe pohrjebnišćo poswjećili a stare rowy na njón přepołožili. W zwisku z rozšěrjenjom Wochožanskeje brunicoweje jamy ma tónle kěrchow swoje wěnowanje zhubić. Po přećach někotrych přesydlenych wobydlerjow pak chce LEAG hižo nětko jednotliwe rowy přeměstnić, štož wobmyslenja mjez druhim tež fararja Slepjanskeje wosady Jörga Michela zbudźa. Wopomnjenski kamjeń na prawym foće dopomina na hižo přepołoženy stary kěrchow.  Foto: Andreas Kirschke Na wuchodźe Miłoraza su w 1960tych lětach nowe pohrjebnišćo poswjećili a stare rowy na njón přepołožili. W zwisku z rozšěrjenjom Wochožanskeje brunicoweje jamy ma tónle kěrchow swoje wěnowanje zhubić. Po přećach někotrych přesydlenych wobydlerjow pak chce LEAG hižo nětko jednotliwe rowy přeměstnić, štož wobmyslenja mjez druhim tež fararja Slepjanskeje wosady Jörga Michela zbudźa. Wopomnjenski kamjeń na prawym foće dopomina na hižo přepołoženy stary kěrchow. Foto: Andreas Kirschke

Slepjanska wosada starosći so mylenja pokoja pochowanych dla

Miłoraz (AK/SN). Else Zech móže so hišće derje na lěto 1966 dopominać. Prěnje domy wjesneho dźěla Nowoměšćanski wutwar, přisłušaceho Miłorazej, so tehdy zhubichu. W samsnym lěće přepołožichu pohrjebnišćo na wuchodnu kromu wsy. Po słowach chronista Manfreda Nowaka bě Zjednoćenstwo ludowych bru­nicowych zawodow (VVB) projekt noweho pohrjebnišća w Miłorazu wobkrućił. „Miłoraz, wokrjes Běła Woda, wobwod Cho­ćebuz leži na twarskej přestrjeni Wo­chožanskeje brunicoweje jamy. K wjesce słuša kěrchow z 250 rowami, kotryž je tohoru­nja na předwidźanej přestrjeni jamy.“­ Jón do Mułkec přepołožić pak bywša gmejna Miłoraz wotpokaza, dokelž njebě tam městna dosć. Město toho bu Miłoraske pohrjebnišćo spočatk 60tych lět zawrjene a hnydom nowe na wu­chodźe wjeski zarjadowane. „Stary kěrchow započachu potom 1966 přeměstnjeć a su to tež bórze dokónčili. Nima­le w samsnym času bu wjesny dźěl Nowoměšćanski wutwar přesydleny“, chronist Manfred Nowak w swjedźenskim spisu z lěta 2003 rozprawja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND