Wobchad we wsy změrować

póndźela, 14. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wšědny puć šulerjow we Worklecach je wulke wužadanje

Worklecy (JK/SN). To bě derje měnjene a na kóncu běchu tež wšitcy wobdźěleni z rozrisanjom spokojom, jako so busowe zastanišćo za šulerjow Worklečanskeje zakładneje a wyšeje šule přepołoži. Nětčiše blisko pjekarja, hdźež maja šulerjo tež móžnosć, pod třěchu na bus čakać, zaso mnohim šoferam witane njeje. Wosebje rano tam hač do tři busow steji a puć blokěruja, tak zo awta nimo njemóža. Nimo toho su so někotři starši na tym postorčili, zo maja jich dźěći nětko dale do šule, a to hišće podłu hłowneje dróhi. Lěpšina noweho zastanišća njeje so hišće wot wšitkich spóznała, tež hdyž šulerjo ani dróhu přeprěčić njetrjebaja a móža po chódniku nóžkować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND