Busowe zastanišćo přetwarja

štwórtk, 17. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Busowe zastanišćo při Cyrkwinskim naměsće w Rakecach chce gmejna nalěto přetwarić a zadźěwki wotstronić.  Foto: Jan Kral Busowe zastanišćo při Cyrkwinskim naměsće w Rakecach chce gmejna nalěto přetwarić a zadźěwki wotstronić. Foto: Jan Kral

Gmejnska rada měła za spěšne rozsudy a zalutowany čas myto dóstać

Rakecy (JK/SN). Znowa zaso spěšnje je so zjawny dźěl posedźenja Rakečanskeje gmejnskeje rady wčera nawječor minył. Hačrunjež běchu radźićeljo na namjet wjesnjanosty Swena Nowotneho (CDU) jenički dypk z dnjoweho porjada wzali – rozprawa k hospodarskemu planej je dowola nawodnicy financneho zarjada dla gmejny na měrcowske posedźenje rady přestorčena –, běchu za dobre poł hodźinki z dnjowym porjadom hotowi. Tež přitomnaj zastupjerjej planowanskeho běrowa Panse njetrjebaštaj so słowa jimać, dokelž běchu radźićelam wšitke pozadki k wotwažowanskim wustawkam a wobtwarjenskemu planej ryćerkubła w Psowjach (Oppitz) jasne. Tohodla móžachu wustawki jednohłósnje wobzamknyć, a wone budu nětko na gmejnskim zarjedźe wupołožene. Tam maja woby­dlerjo składnosć, sej je wobhladać a dodawki abo namjety naćisk wustawkow nastupajo zapodać, kaž su to tež z naćiskom plana za wužiwanje ležownosćow Rakečanskeje gmejny činili. Namjety ­a stejišća zastupjerjow zjawnych zajimow su w planje wobkedźbowane.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND