Jutry móhli pišćele zaso klinčeć

srjeda, 23. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Thomas Braun pokazuje jednu z tastow, kotrež we Wojerowskej katolskej cyrkwi nimo jednotliwych pišćałkow tuchwilu ponowjeja.  Foto: Katrin Demczenko Thomas Braun pokazuje jednu z tastow, kotrež we Wojerowskej katolskej cyrkwi nimo jednotliwych pišćałkow tuchwilu ponowjeja. Foto: Katrin Demczenko

Wojerecy (KD/SN). Sobudźěłaćerjo Drježdźanskeje pišćeletwarskeje firmy Jehmlich ponowjeja tuchwilu pneumatiske pišćele farskeje cyrkwje Wojerowskeje katolskeje wosady Swjateje swójby. Samsny zawod bě instrument 1953 zatwarił. Jeho ponowjenje za něhdźe 50 000 eurow je posledni dźěl nutřkowneho saněrowanja Božeho domu, z čimž běchu před lětomaj pod nawodom fararja Petera Paula Gregora započeli.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND