Harig žada sej podpěru ministrow

štwórtk, 24. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/bn). Pod nadpismom „Je pjeć po dwanaćich!“ namołwja Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) ze zjawnym listom zwjazkoweho ministra za zežiwjenje a ratarstwo Cema Özdemira kaž tež sakskeho statneho ministra za energiju, škit klimy, wobswět a ratarstwo Wolframa Günthera (wobaj Zwjazk 90/Zeleni), so „wosobinsce naležnosći problematiski tudyšich swinje plahowacych zawodow wěnować. Tuchwilne krizy, kaž na přikład konflikt mjez Ukrainu a Ruskej abo koronapandemija, su towaršnostne zaznawanje afriskeje swinjaceje mrětwy po wšěm zdaću chětro nabok stłóčili. Z wuchodneje Europy dale rozšěrjaca so mrětwa pak wohroža eksistencu ratarstwa, wosebje swinje plahowaceho, w tak mjenowanych restrikciskich conach, kajkimž cyła sakska Hornja Łužica, to rěka wokrjesaj Budyšin a Zhorjelc, wokomiknje přisłuša.“ Zamołwitej ministerstwje na zwjazkowej kaž tež na krajnej runinje měłoj „potrjechene zawody registrować a přechodne financowanje kaž tež nachwilne wužiwanje zaručić“.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND