Wupadnjene wječory online trochu narunali

póndźela, 28. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Ze swojeho towarstwoweho domu je Kulowske karnewalowe towarstwo minjeny pjatk online póstnicy wusyłało.  Foto: Karnewalowe towarstwo Kulow Ze swojeho towarstwoweho domu je Kulowske karnewalowe towarstwo minjeny pjatk online póstnicy wusyłało. Foto: Karnewalowe towarstwo Kulow

Kulow (SN/MWj). Wupadnjenych lětušich póstniskich zarjadowanjow dla je so Kulowske karnewalowe towarstwo rozsudźiło, póstnisku zabawu minjeny pjatk online ze swojeho towarstwoweho domu wusyłać. Za nje móžeše so hač do tysac zajimcow přizjewić. Wo techniskej kwaliće pak běchu přihladowarjo přesłapjeni, kaž prezident karnewaloweho towarstwa Mathias Glaab hišće samsny wječor při­zna. Tohodla skićachu hižo kónc tydźenja składnosć, sej produkciju po cyłej dołhosći hišće raz wobhladać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND