Póstniske tradicije dźerželi

wutora, 01. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Njewočakowane bě wčerawše wuwiće w Kulowje. Tam su so wjacore sta karnewalistkow a karnewalistow zešli, zo bychu  zhromadnje róžowu póndźelu swjećili. Dokelž njebě Kulowske karnewalowe towarstwo žadyn póstniski ćah přizjewiło,  pře wjedźechu jón hejsowacy z někotrymi wozami a póstniskimi skupinami sami.  Foto: Achim Nowak Njewočakowane bě wčerawše wuwiće w Kulowje. Tam su so wjacore sta karnewalistkow a karnewalistow zešli, zo bychu zhromadnje róžowu póndźelu swjećili. Dokelž njebě Kulowske karnewalowe towarstwo žadyn póstniski ćah přizjewiło, pře wjedźechu jón hejsowacy z někotrymi wozami a póstniskimi skupinami sami. Foto: Achim Nowak

Wjacore sta norow wčera w Kulowje róžowu póndźelu swjećili

Kulow (AN/SN). Po njewočakowanych žonjacych póstnicach minjenu sobotu na Kulowskim torhošću z poměrnje wjele fanami a fanowkami, kiž chcychu po dwěmaj lětomaj zaso jónu karnewal swjećić, běchmy chětro wćipni na róžowu póndźelu.

Hižo dopołdnja zetkachu so čłonojo póstniskeje gardy a rada jědnaćoch na dworje Kulowskeje šule, zo bychu so „woćoplili“. Pohladachu skrótka do wulkeje sportownje, hdźež wuknjacy Krabato­weje zakładneje šule swoje póstnicy swjećachu. Krasne słónčne nalětnje wjedro, wćipnosć, hač póstniski ćah budźe, a přeće so po dołhim času zaso trochu zabawjeć, wabješe mnohich ludźi wšěch generacijow a samo cyłe swójby do městačka. Na dróze mjez Němcami a Kulowom so hižo mnozy šoferojo a šoferki dźiwachu, jako wuhladachu póstniski wóz Němčanskich karnewalistow.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Na Kulowskim torhošću su njeličomne póstnicarki a njeličomni póstnicarjo z města a wokoliny swjećili a lóštnje zhromadnje spěwali.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND