Zo móhli hišće wjeselšo wuknyć

pjatk, 04. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Hłowny dom Wulkoždźarowskeje zakładneje šule móža šulerjo a wučerjo po wobšěrnym ponowjenju kubłanišća wot minjeneje póndźele zaso wužiwać.  Foto: Andreas Kirschke Hłowny dom Wulkoždźarowskeje zakładneje šule móža šulerjo a wučerjo po wobšěrnym ponowjenju kubłanišća wot minjeneje póndźele zaso wužiwać. Foto: Andreas Kirschke

Hižo 13 lět zaběra so Łazowska gmejna z wobšěrnym ponowjenjom zakładneje šule we Wulkich Ždźarach. Nětko je projekt w dalokej měrje wotzamknjeny, kaž bě nětko póndźelu słyšeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND