Kandidat wulku podpěru žnjał poručenje

póndźela, 07. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Sebjewědomje prezentuja wokrjesny předsyda Zwjazka 90/Zelenych Jens Bitzka, zastupowacy wokrjesny předsyda SPD Eckart Riechmann, wokrjesna předsydka Zwjazka 90/Zelenych Susann Kolba a wokrjesny předsyda Lěwicy Silvio Lang (wotlěwa) nominowaneho zhromadneho kandidata za wólby Budyskeho krajneho rady Alexa Theileho (njestronjan, třeći wotlěwa) 12. junija; tule před Wojerowskej Kulturnej fabriku. Gratulowali su jemu sobotu z jabłučinku. Foto: Gernot Menzel Sebjewědomje prezentuja wokrjesny předsyda Zwjazka 90/Zelenych Jens Bitzka, zastupowacy wokrjesny předsyda SPD Eckart Riechmann, wokrjesna předsydka Zwjazka 90/Zelenych Susann Kolba a wokrjesny předsyda Lěwicy Silvio Lang (wotlěwa) nominowaneho zhromadneho kandidata za wólby Budyskeho krajneho rady Alexa Theileho (njestronjan, třeći wotlěwa) 12. junija; tule před Wojerowskej Kulturnej fabriku. Gratulowali su jemu sobotu z jabłučinku. Foto: Gernot Menzel

Alex Theile: „Njebudu prawniski stat w žanym času do prašenja stajeć“

Wojerecy (SN/at). Sobustawojo SPD, Zwjazka 90/Zelenych a Lěwicy w Budyskim wokrjesu běchu sej přezjedni: Alex Theile je jich zhromadny kandidat za wólby Budyskeho krajneho rady 12. junija. Z překwapjacym wuslědkom sto procentow je kóžda z třoch stron namjet swojeho předsydstwa, Kamjenčana za swójskeho požadarja do načolneho komunalneho zastojnstwa wu­zwolić, sobotu na separatnym zarjadowanju we Wojerowskej Kulturnej fabrice wobkrućiła.

Alex Theile wupraji swoju solidaritu z ludźimi na Ukrainje, bojacym so wo žiwjenje a přichod. Jim napřećo měli w Budyskim wokrjesu wotewrjeni być. Ruska ludnosć njeje wójnski škarak, tohodla měli wšitkich podpěrać, kotřiž za demokratiju a swobodu na dróhu du.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND