Połsta kilometrow pućować

srjeda, 09. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Hórki/Radwor (SN). Dosć swojorazne a chětro naročne sportowe zarjadowanje serbscy młodostni tuchwilu přihotuja. Skupinka wokoło Radworčana Mateja Wjeńki a Hórčanki Leonie Matješkec planuje tak mjenowany „Slaviamarš“. Wotměć ma so tón 11. junija. Je to pućowanje nimo łužiskich honow a lěsow z Hórkow do Radworja na distancy 50 kilometrow w běhu dwanaće hodźin.

Při pućowanju njejedna so wo wubědźowanje. Jenički zaměr je so mentalnje a ćělnje wužadać, kaž organizatorojo zdźěleja. Woni skedźbnjeja w tym zwisku tež na sćěhi dwě lěće trajaceje koronapandemije bjez wjetšich sportowych zarjadowanjow, štož drje je so mjez mnohimi negatiwnje na motiwaciju wuskutkowało so sam abo sama k sportowanju přewinyć. „Swoboda a nadźija na žiwjenje kaž do wirusa pak nam zaso kiwatej. Je potajkim načasu, sej z nowej energiju zaso wjetše zaměry stajeć“, w zdźělence rěka.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND