Andrea Kubank za Lěwicu k wólbam nastupi

pjatk, 11. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Andrea Kubank je kandidatka Lěwicy za lětuše wólby hłowy města Budyšina 12. junija.  Foto: Gernot Menzel Andrea Kubank je kandidatka Lěwicy za lětuše wólby hłowy města Budyšina 12. junija. Foto: Gernot Menzel

Wojerecy/Budyšin (SN/at). Wokrjesny zwjazk Budyšin Lěwicy njeje na swojim njedawnym zjězdźe we Wojerecach jenož kandidata za wólby Budyskeho krajneho rady z wuběrnym wuslědkom 100 procentow wotedatych hłosow wuzwolił. ­Ze samsnym přihłosowanjom su delegatki a delegaća Budyšanku Andreju ­Kubank za wólby noweje wyšeje měšćanostki/wyšeho měšćanosty sprjewineho města nominowali. Strona ma za trěbne ze swójskim personalnym namjetom nastupić, zo móhła wolerstwu swójske ćežišća komunalneje politiki, pozicije a wobsahi awtentisce posrědkować.

Němsko-serbsku dwurěčnosć rozumi Andrea Kubank jako „jónkrótnu wosebitosć“ města Budyšina. Wona chce so za zachowanje a spěchowanje serbskeje rěče zasadźeć a runje tak tomu dopomhać, zo měšćenjo zajimy Serbow lěpje zaznawaja. „Serbšćina njech je w Budyšinje normalita“, mjenuje wudata mać dweju dorosćeneju synow narok, kotryž měł poprawom samozrozumliwosć być. Němsko-serbskej zhromadnosći polěkować chce wona ze zaplećenjom rozdźělnych akterow w tymle wobłuku.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND