Njeje dawno hišće na kóncu swojeho puća

srjeda, 16. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Tež, hdyž je w běrowje ćežišćo zarjadniskeho dźěła, je Swen Nowotny radšo w gmejnje po puću a wěnuje so w rozmołwach z wobydlerjemi komunalnym problemam. Jan Kral Tež, hdyž je w běrowje ćežišćo zarjadniskeho dźěła, je Swen Nowotny radšo w gmejnje po puću a wěnuje so w rozmołwach z wobydlerjemi komunalnym problemam. Jan Kral

Swen Nowotny so jako přidružnik derje do zastojnstwa wjesnjanosty zadźěłał

Wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) kandiduje znowa za zastojnstwo prěnjeho muža gmejny Rakecy. Dźakownje a spokojom zhladuje wón na minjenu legislaturnu periodu, kotraž bě jeho prěnja w zamołwitej funkciji.

Nastupił bě před sydom lětami jako njenazhonity přidružnik. Wědźeše pak, zo njebudźe nadawk lochki a zo změje wjele dźěła. Njeje pak so bojał zamołwitosć přewzać, ale je so skerje zaměrnje za gmejnu a wobydlerjow zasadźał.

Najćeši nadawk na spočatku

Hnydom na spočatku zastojnstwa čakaše na njeho najwjetši nadawk prěnjeje legislatury: konsolidacija. We wuskim a napinacym dźěle z fachowcom na polu financow je so gmejna z wulkeho zadołženja a financneje mizery wudrapała a steji mjeztym na solidnym pjenježnym a hospodarskim fundamenće. Z toho wuchadźejo hodźa so mnohe, za gmejnu wažne předewzaća zwoprawdźić.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Rakečanska zakładna šula „Bjarnat Krawc“ je kruty stołp w gmejnskej politice hladajo na to, skrućić šulsku infrastrukturu komuny.
dalši wobraz (2) Wutwariła je gmejna Rakecy přemysłowe stejnišćo při Jitkowskim puću.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND