Štyri aspekty digitalizacije poručenje

pjatk, 18. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Aktualna tema we wobłuku 2. akciskich tydźenjow Žonjaceje iniciatiwy

Budyšin (SN/bn). „Słowa so jimać – sobu rěčeć – jednać“ je hesło lětušich akciskich tydźenjow za žony, kotrež Budyska Žonjaca iniciatiwa zhromadnje z wjacorymi partnerami wot 7. měrca hač do 8. meje wotměwa. Program wopřijima mjez druhim přednoški, filmowe předstajenja, wodźenja a dźěłarnički. W tym wobłuku wuhotowachu wčera rozmołwu „Digitalnje po puću“. Wotmysł bě, „digitalizaciju z rozdźělnych perspektiwow a hladajo na runostajenje splahow wuswětleć“, kaž hosćićelka a moderatorka wirtuelnje zwoprawdźeneho zarjadowanja Sabine Baumann podšmórny. Za to běchu sej štyri fachowče přeprosyli, kotrychž impulsowe referaty tworjachu zakład za naslědne rozmołwy.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND