Swjedźenski ćah budźe wjeršk

pjatk, 18. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Hižo wot spočatka lěta restawruja w Njeswačanskej firmje Rentsch & Weinrich figury a dźěle wołtarja z Wotrowskeje cyrkwje. Mjez druhim so tam Andreas Klimmer ponowjenskim dźěłam wěnuje.  Foto: Feliks Haza Hižo wot spočatka lěta restawruja w Njeswačanskej firmje Rentsch & Weinrich figury a dźěle wołtarja z Wotrowskeje cyrkwje. Mjez druhim so tam Andreas Klimmer ponowjenskim dźěłam wěnuje. Foto: Feliks Haza

Wotrowska wosada přihotuje so na 250. jubilej swojeho załoženja

Wotrow (SN/MWj). Lětsa je tomu 250 lět, zo běchu we Wotrowje cyrkej poswjećili, štož wobhladuja runočasnje jako załoženje wosady. Za tónle wulki jubilej su hižo w lěće 2017 prěnje ideje zběrali. Cyle zaměrnje so wot nalěća 2020 na podawk přihotuja, rozłožuje předsydka wosadneje rady Claudia Wjacławkowa, kotraž ma přihotowanske nitki sobu w horšći. „Bě dołho jasne, zo dyrbi naša cyrkej k jubilejej ponowjena być. Mjeztym je tam elektrika składźena a sćěny su prěni raz barbjene“, Wotrowčanka rozprawja. Najpozdźišo hač k wosadnemu swjedźenjej wot 23. do 26. junija ma wšitko hotowe być. Potom dožiwja wosadni štyridnjowski swjedźeń z wjacorymi zarjadowanjemi.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND