K jubilejej ze swójskej listowej znamku

póndźela, 21. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Sobuorganizatorce Stephanie Bierholdtec so listowe znamki k 750. róčnicy wobstaća Slepoho lubja. Na nich je wjele markantneho widźeć.  Foto: Joachim Rjela Sobuorganizatorce Stephanie Bierholdtec so listowe znamki k 750. róčnicy wobstaća Slepoho lubja. Na nich je wjele markantneho widźeć. Foto: Joachim Rjela

Dźesać motiwow pokazuje, što je ­za Slepo z jeho 750lětnymi stawiznami bytostne. Listowe znamki su mjez ­zběrarjemi požadane. Na listy pak je lědma lěpja.

Slepo (CK/SN). Serbske motiwy běchu na listowych znamkach Němskeho pósta stajnje zaso raz widźeć, zwjetša narodna drasta. Nětko je dźesać tajkich znamkow w poskitku, na kotrychž je wjele wjace widźeć. Wušli su wone składnostnje 750. róčnicy prěnjeho naspomnjenja Slepoho. Prěnje łopjena běchu požadane kaž ćopłe całty.

Ideju měješe nawodnica Serbskeho kulturneho centruma (SKC) Silwija Pa­nošina. Dokelž tam znamki listoweho serwisa RPV předawaja, su so rozsudźili, zhromadnje z nim wosebite znamki k Slepjanskemu jubilejej wudać. Mjeztym poskićeja łopjeno z dźesać motiwami po 80 centach. Sobudźěłaćerce SKC Stephanie Bierholdtec so znamki jako cyłk lubja. „Je wjele markantneho widźeć a tež serbskeho, štož je mi wosobinsce wažne. To je woprawdźe reprezentatiwne“, wona měni.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND