Serwis w lutowarni budźe lěpši a wobšěrniši

wutora, 22. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Tajki serwisowy terminal chcedźa přichodnje tež w Njeswačanskej wotnožce Budyskeje wokrjesneje lutowarnje instalować. W kabinje (nalěwo) móže klient terminal posłužować a je ze sobudźěłaćerjom direktnje zwjazany (naprawo).  Foto: Elke Bauch Tajki serwisowy terminal chcedźa přichodnje tež w Njeswačanskej wotnožce Budyskeje wokrjesneje lutowarnje instalować. W kabinje (nalěwo) móže klient terminal posłužować a je ze sobudźěłaćerjom direktnje zwjazany (naprawo). Foto: Elke Bauch

Po zapodaću wobmyslenjow k noworjadowanju w Njeswačanskej wotnožce Budyskeje wokrjesneje lutowarnje su wjesnjanostu na njewšědny test přeprosyli.

Njeswačidło (JK/SN). Budyska wokrjesna lutowarnja je w februaru gmejnu Njeswačidło wo tym informowała, zo chce w tamnišej wotnožce posłužbu jenož hišće z pomocu digitalneho terminala poskićeć. Na to je gmejna wotpowědne pismo lutowarni zapodała a na to skedźbniła, zo wosebje wjele staršich ludźi w padźe přestajenja posłužby hižo zwučeny serwis njezměja. Lutowarnja je so spěšnje zaso z naležnosću na gmejnu wobroćiła a wjesnjanostu Gerda Schustera (CDU) do jedneje wotnožki, hdźež hižo tajki nowy serwis poskićeja, přeprosyła. A wjesnjanosta bě zahorjeny wo tym, štož je tam dožiwił. Wo tym je nětko gmejnskich radźićelow na jich zašłym posedźenju informował.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND