Tež serbsku kulturu dožiwić

srjeda, 23. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

W gmejnje Halštrowska Hola ma syć pućowanskich šćežkow nastać

Hory (AK/SN). Mnohostronsku syć pućowanskich šćežkow chce gmejna Halštrowska Hola na swojim teritoriju wutworić. Zmóžnić ma to 100 000 eurow, kotrež su we wobłuku idejoweho wubědźowanja simul+ Swobodneho stata Sakskeje dobyli. „Ze swojej ideju pućowanskich šćežkow smy jedna z 25 komunow, kotrež su 100 000 eurow dobyli“, rozłoži twarska nawodnica Claudia Simon na zašłym posedźenju gmejnskich radźićelow. Dźakowano dobytym pjenjezam móža projekt w přichodnymaj lětomaj zwoprawdźić. Za to wutworja dźěłowu skupinu, kotraž ma wšitko přihotować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND