Za halu naraz zakładny kamjeń połožili a zběhanku swjećili

štwórtk, 24. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Michael Harig a Udo Wićaz (wobaj CDU, prědku wotprawa) tykataj wšelake dokumenty do koporoweje tyzy, kotruž staj na to do zakładneho kamjenja noweje sportoweje hale w Barće połožiłoj.  Foto: Carmen Schumann Michael Harig a Udo Wićaz (wobaj CDU, prědku wotprawa) tykataj wšelake dokumenty do koporoweje tyzy, kotruž staj na to do zakładneho kamjenja noweje sportoweje hale w Barće połožiłoj. Foto: Carmen Schumann

Bart (CS/SN). Nowotwar sportoweje hale w Barće je w hrubym hotowy. Wčera su tam zběhanku swjećili. Dokelž pak ma sportownja płonu třěchu, nje­móžachu kaž hewak zwučene posledni hózdź do hrjady zabić. Město toho wjerćeše Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) šruby do připrawy, přez kotruž móže w padźe wohenja kur přez třěchu wotćahnyć.

Koronapandemije dla njemóžachu dotal tež žadyn zakładny kamjeń połožić. To su wčera hnydom sobu nachwatali. Krajny rada Harig, jeho zastupjer Udo Wićaz a Malešanski wjesnjanosta Mat­thias Seidel (CDU) połožichu do špundowanja sportoweje hale koporowu tyzu, do kotrejež běchu twjerde pjenjezy, twarsku rysowanku, archeologiski přehlad wo twarnišću, aktualny dźenik a wjacore domiznowědne brošurki wo Barće a Malešanskej gmejny tyknyli.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND