Zapłać Bóh za wulku ličbu darow

srjeda, 30. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
W Lwiwje so pomocnicy załožby „St. Wolodymyr Fonds“ nad podpěru z Budyšina wjesela. Woni wosebje ćěkancow zastaraja. Dohromady 115 000 eurow je towarstwo Ekumeniski tachantski wobchod Budyšin dotal zběrało. Foto: St. Wolodymyr Fonds Lwiw W Lwiwje so pomocnicy załožby „St. Wolodymyr Fonds“ nad podpěru z Budyšina wjesela. Woni wosebje ćěkancow zastaraja. Dohromady 115 000 eurow je towarstwo Ekumeniski tachantski wobchod Budyšin dotal zběrało. Foto: St. Wolodymyr Fonds Lwiw

Hižo na druhim dnju ruskeho nadpada na Ukrainu 25. februara bě předsyda towar­stwa Ekumeniski tachantski wob­chod­ Budyšin dr. Peter-Paul Straube namoł­wjał, za załožbu „St. Wolodymyr Fonds“ ukrainsko-katolskeje cyrkwje­ we Lwiwje darować a tak ćěkancow a woporow wójny podpěrać. Nětko je prěnju bilancu sćahnył.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND