Zakłady za dalše twarnišća

pjatk, 01. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna chce twarcam nowych domow přihódne wuměnjenja stworić

Njebjelčicy (JK/SN). Z napjatosću wočakowany dypk dnjoweho porjada posedźenja Njebjelčanskeje gmejnskeje rady, wozjewjenja podhlada přisłodźenja přećiwo gmejnskej radźe a wjesnjanosće dla su na wčerawšim posedźenju na próstwu radźićela Sylvia Reinecki wotsadźili. Wobkrućili su to z tym, zo bě skazany prawiznik gmejnje na posedźenju hłowneho wuběrka srjedu wječor wot toho wotradźił. Nadrobnosće k temje w posedźenju ani radźićeljo, ani wjesnjanosta njenaspomnichu a tak wosta tutón dypk wčera bjez wobsaha.

Wobzamknyli su wčera wujasnjenske a zapřijenske wustawki za Wěteńcu a wujasnjenske wustawki za Miłoćicy, po tym, zo bě jim gmejnski poradźowar Gilles Buitel nadrobnosće k tomu wujasnił. Wujasnjenske wustawki budu so na gmejnje wupołožić a smědźa so wotpowědnje wudospołnić. Wustawki za wobě wsy zajimcam zaručeja, zapodać twarsku próstwu z wuhladom na to, zo so wona tež přizwoli. Trěbne zapřijeće někotrych ležownosćow do nutřkowneho wobłuka wsow je wuměnjenje za dowolnosć k twarjenju.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND