Jubilejna wustajeńca wo kołćach, pčołkach a pčólnicy

póndźela, 04. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Njeswačanskeho domizniskeho muzeja Arnd Lehmann je wčera wopytowarjow do noweje wustajeńcy wo pčołarstwje witał.  Foto: Feliks Haza Nawoda Njeswačanskeho domizniskeho muzeja Arnd Lehmann je wčera wopytowarjow do noweje wustajeńcy wo pčołarstwje witał. Foto: Feliks Haza

Njeswačidło (ML/SN). Něhdźe 80 zajimcow, mjez nimi tež mnozy ze serbskich katolskich wsow, wosebje pčołarjow, zetka so wčera po dlěšim času zaso na wote­wrjenju noweje 46. wosebiteje wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju. Nowa přehladka wěnuje so wurjadnemu re­gionalnemu podawkej, stolětnemu wobstaću Njeswačanskeje pčólnicy „Nad ­Čornicu“.

Nawoda muzeja Arnd Lehmann dźakowaše so wosebje tuchwilnym 26 čłonam pčólnicy, kotřiž wobhospodarja 158 ludow pčołkow a kiž su hłownje k wuhotowanju zajimaweje přehladki ze swójskimi eksponatami přinošowali. Předsyda pčólnicy, blidarski mišter Christian Budar, porěča wo wuwiću a wuspěchach 1922 załoženeje pčólnicy (wjace wo tym w dalšim přinošku).

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND