Twarja nowu sportowu halu

štwórtk, 07. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Matthias Nicolai z twarskeje firmy Böpple, Torsten Ruban-Zeh, Romy Stötzner, šulerski rěčnik Niklas Wolf a jeho zastupjerka Lea Thiele (wotlěwa) předwčerawšim při prěnim zarywje za nowu sportownju we Wojerecach.  Foto: Katrin Demczenko Matthias Nicolai z twarskeje firmy Böpple, Torsten Ruban-Zeh, Romy Stötzner, šulerski rěčnik Niklas Wolf a jeho zastupjerka Lea Thiele (wotlěwa) předwčerawšim při prěnim zarywje za nowu sportownju we Wojerecach. Foto: Katrin Demczenko

Wojerecy (KD/SN). Při nowej Wojerowskej wyšej šuli je mjeztym něšto dnjow ćežka technika zasadźena. Tam nastanje trojopólna sportowa hala, kotruž budu šulerjo za šulski sport runje tak wužiwać kaž sportowe towarstwa. Hala změje 300 přihladowarskich městnow a parkowa­nišćo, tak zo so wona tež za wjetše sportowe zarjadowanja hodźi, rozłoži wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) předwčerawšim při symboliskim prěnim zarywje. Tajku wulku halu z přihlado­warskimi městnami město dotal nima. ­Arena VBH nima žanu tribunu a hala ­powołanskeho šulskeho centruma ­„Konrad Zuse“ słuša Budyskemu wokrjesej. „Za Wojerecy budźe to zawěsće za­jimawe městno“, rjekny Ruban-Zeh. ­Wojerecy ­inwestuja do twara wosom milionow ­eurow. Z toho financuja 5,4 miliony ­eurow ze spěchowanskimi srěd­kami Zwjazka a Swobodneho stata ­Sakskeje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND